Máy kéo xô ngắn, xô dài Impulse IT9322

Thông tin

IT9322 LAT PULLDOWN

LxWxH  122x185x220 cm

48×72.8×86.6 in

Weight Stack: 275lbs/125kg

OPT: 200lbs/ 91kg