Máy nằm móc đùi sau Impulse IT9321

Thông tin

IT9321 PRONE LEG CURL

LxWxH  178.7×113.6×148.5 cm

70.4×44.8.58.5 in

Weight Stack: 200lbs/ 91kg