Hiển thị tất cả 24 kết quả

Với nhiều mức tạ 1 màu riêng biết sẽ giúp người tập không nhầm lẫn khi luyện tập ngoài ra tạo sự ấn tượng và khác biệt cho phòng tập