Máy đạp mông Impulse IT9326

  • Thông tin

IT9326 GLUTE

LxWxH  107×105.3×148.5 cm

42×41.5×58.5 in

Weight Stack: 200lbs/ 91kg