Máy hít xà đơn trợ lực impulse IT9320

Thông tin

IT9320 WEIGHT ASSISTED CHIN/DIP COMBO

LxWxH  122x136x220 cm

48×53.5×86.6 in

Weight Stack: 200lbs/ 91kg