Máy ép ngực, cơ lưng Impulse IT9315

Thông tin

IT9315 PEC FLY/REAR DELT

LxWxH  166x129x200 cm

65.4×50.8×78.7 in

Weight Stack: 200lbs/ 91kg

OPT: 275lbs/125kg