Máy kéo xô rộng IT9319

  • Thông tin

IT9319 VERTICAL ROW

LxWxH  158x109x148.5 cm

62.2×42.9×58.5 in

Weight Stack: 200lbs/ 91kg

OPT: 275lbs/125kg