Máy tập tay trước Impulse IT9323

Thông tin

IT9323 ARM EXTENSION

LxWxH  115×113.8×148.5 cm

45×44.8×58.5 in

Weight Stack: 150lbs/68kg

OPT: 200lbs/ 91kg