Máy đẩy ngực Impulse IT9301

Thông tin

IT9301 CHEST PRESS

LxWxH  148x133x148.5 cm

58.3×52.4×58.5 in

Weight Stack: 200lbs/91kg

OPT: 275lbs/125kg

MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính

Danh mục: