Máy ngồi móc đùi sau Impulse IT9307

Thông tin

IT9307 SEATED LEG CURL

LxWxH  180x113x148.5 cm

70.9×44.5×58.5 in

Weight Stack: 200lbs/91kg