Máy tập tay trước Impulse IT9303

Thông tin

IT9303 ARM CURL

LxWxH  137x117x148.5 cm

53.9×46.1×58.5 in

Weight Stack: 150lbs/68kg

OPT: 200lbs/91kg