Máy đá đùi Impulse IT9305

Thông tin

IT9305 LEG EXTENSION

LxWxH  142x113x148.5 cm

55.9×44.5×58.5 in

Weight Stack: 200lbs/91kg

OPT: 275lbs/125kg