Máy gánh đùi Impulse IT9316

Thông tin

IT9316 Rotary calf

LxWxH  164.8×112.5×148.5 cm

64.9×44.3×58.5 in

Weight Stack: 200lbs/