Tạ ấm Titan 1206

Để hổ trợ cho các bài tập gánh đùi, tập tự do thì Tạ ấm cao su màu Titan 1206 là cần thiết cho người tập.

Danh mục: