Tạ ấm Titan 1206

45,000 

Để hổ trợ cho các bài tập gánh đùi, tập tự do thì Tạ ấm cao su màu Titan 1206 là cần thiết cho người tập.

Tạ ấm Titan 1206

45,000 

Danh mục: