Tạ Bình Vinyl MDBuddy MD2222

  • Hàng nhập khẩu.
  • Kích thước: 4kg (hồng)/6kg (xanh green)/8kg (xanh Blue)/12kg (vàng)/18kg (đỏ)
  • Chất liệu: bọc nhựa Vinyl
  • Thích hợp các bài tập Squat…
  • LƯU Ý: ĐƠN GIÁ THEO SỐ KG
MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính

Danh mục: