Tạ ấm cao su Titan 1207

Để hổ trợ cho các bài tập gánh đùi, tập tự do thì Tạ ấm cao su Titan 1207 là cần thiết cho người tập.

  • Chất liệu: Cao su
  • Size: 20/22.5/25/27.5/30kg
MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính