Bóng tập Slam MDBuddy MD1276

  • Chất liệu: PVC
  • Đường kính: 228mm
  • Kích cỡ: 4/6/8/10/12 kgs
  • Bài tập: Squat, mông. đùi…
  • ĐƠN GIÁ: LOẠI 4KG (200K); 6KG (250K); 8KG (300K); 10KG (350K)
MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính