Bóng tập Kevlar MDBuddy MD1293

  • Chất liệu: PVC, PP, Cao su, bột sắt
  • Đường kính: 35mm
  • Kích cỡ: 3/5/7/9/12 kgs
  • Bài tập: Squat, mông. đùi
  • ĐƠN GIÁ: 3KG (750K); 5KG (800K); 7KG (850K) 
MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính