Khung gánh đùi Impulse SL7014

Kích thước: 1389.5*1747*2442.3mm

Trọng lượng: 141Kg