Khung gánh tạ Impulse SL7015

Kích thước: 1389.5*1747*2442.3mm

Trọng lượng: 141Kg