Khóa thanh đòn Olympic Dynomaster

Khóa tạ Dynomaster là sản phẩm cao cấp. Sẽ là 1 bộ hoàn hảo cao cấp khi sử dụng thanh đòn cao cấp Titan 2.2m với khóa tạ cao cấp Dynomaster

– Màu sắc: đỏ- vàng- xanh

– Chất liệu : Dynomaster

– Dành cho đòn phi 50