Đệm gánh tạ Titan 1439

160,000 

Đệm gánh tạ Titan 1439

Phù hợp với các bài tập gánh tạ rời, giàn tập 2D, 3D, tránh tổn thương vùng vai cho người tập. Sản phẩm đồng hành cùng các thiết bị cao cấp Impulse và MBH

Đệm gánh tạ Titan 1439

160,000