Kệ tạ dĩa Impulse SL7010

Kích thước: 900*638*1238mm

Trọng lượng: 37Kg