Giàn tập đa năng IF2060+IFLP3

  • Hàng nhập khẩu, thương hiệu cao cấp: Impulse
  • Độc quyền phân phối: Conceptsport/Titanfitness
  • Kích thước máy: 2298x1956x2120mm (IF2060) + 1673x1039x967mm (IFLP3)
  • Trọng lượng: 442.8 kg (IF2060) + 65 kg (IFLP3)
  • Trọng lượng tạ: 2×91 kg
  • Chức năng máy: tập ngực, tay, chân, xô, vai, đùi …..
MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính