Giàn tập Crossfit Impulse H-Zone

  • Độ linh hoạt cao
  • Đáp ứng với kích thước, hình dạng khác nhau của nhu cầu
  • Tỷ lệ sử dụng cao
  • Đáp ứng nhu cầu đào tạo của đào tạo sức mạnh thông thường, đào tạo HIIT và đào tạo chức năng đa dạng
  • Sử dụng không gian cao
  • Mô-đun chức năng có chức năng mở rộng mạnh mẽ và đảm bảo sự đa dạng của đào tạo
  • Phạm vi góc của hai trạm chức năng kết nối là 0 đến 180 độ, nhưng để có chức năng tốt nhất, phạm vi góc cài đặt được đề xuất là 30 đến 150 độ.
  • Thiết bị được cố định xuống đất bằng bu lông mở rộng, vì vậy sàn gỗ không được khuyến khích. Thiết bị cũng có thể được cố định vào tường bằng cách mở rộng trong tương lai.