Dây thừng tập thể lực 9m Titan 4026

1,100,000 

Dây thừng tập thể lực 9m Titan 4026 tăng sức mạnh của tay, toàn thân…

  • Kích thước: 3.8x900cm
  • Chất liệu: 100{c8dc48d906aff985fa170424df02efbbd5f8b8e506cc7434e628e1682816d75d} Polyester/PP
Dây thừng tập thể lực 9m Titan 4026
Dây thừng tập thể lực 9m Titan 4026

1,100,000