Bao tập thể lực MDBuddy MD1657

  • Hàng nhập khẩu, chất lượng cao
  • Chất liệu: PU
  • Kích thước: 700(L)mm
  • Size: 5/8/10/12/15/29kg
  • Thích hợp các bài tập thể lực, các lớp training
  • ĐƠN GIÁ: 5KG (850K); 10KG (950K); 15KG (1050K); 20KG (1150K)
MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính

Danh mục: