AE Fitness 2 – Tân Bình, TPHCM

AE Fitness 2 được Titanfitness bàn giao trong tháng 8/2018 tại Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình. AE Fitness sử dụng hoàn toàn thiết bị cao cấp dòng Impulse cao cấp IT95 Series, sẽ là nơi trải nghiệm và rèn luyện sức khỏe tốt nhất cho người tập tại khu vực Phường 15, Tân Bình và các vùng lân cận.