Universal Power Bag 4030a(Bao tập thể lực)

Size: 5/8/10/12/15/20 kg

Sản phẩm độc quyền của Titanfitness