Tạ tay Vinyl Titan 1126

Tạ tay Vinyl Titan 1126

dùng cho các bài tập khởi động, thích hợp cho nữ tập các bài nhẹ nhàng, mang tính vận động trước các bài tập nặng hơn

  • Lưu ý: đơn giá theo kg
Danh mục: