Tạ tay Titan VN-118 (tay cầm inox)

  • Đơn giá tính theo số kg.
  • Hàng Việt sản xuất, chất lượng cao.
  • Chất liệu: cao su, gang
  • Tay cầm bằng inox
  • Bao gồm các size: 2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/……../30Kg
MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính

Danh mục: