Tạ tay PU Universal 1022

90,000 

  • Sản phẩm độc quyền của Titanfitness
  • Chất liệu: Polyurethane
  • Size: 2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25/27.5/30/32.5/35/37.5/40kg