Tạ miếng Crossfit Dynomaster 20 kg

Tạ miếng cao su deadlift Dynomaster là dòng sản phẩm cao cấp. Sẽ là 1 bộ hoàn hảo cao cấp khi sử dụng thanh đòn cao cấp Titan 2.2m với tạ cao cấp Dynomaster