Tạ đĩa Crossfit Dynomaster 25kg

Tạ đĩa crossfit dynomaster 25kg là dòng sản phẩm cao cấp. Sẽ là 1 bộ hoàn hảo cao cấp khi sử dụng thanh đòn cao cấp Titan 2.2m với tạ cao cấp Dynomaster

Call Now Button