Máy tập bắp chân XA-00

Nhóm cơ: bắp chân

Kích thước mở rộng: 1200*1840*1240 mm

Trọng lượng: 166 kgs