Máy kéo xô rộng XA-06

Nhóm cơ: xô

Kích thước mở rộng: 1440*1420*1320 mm

Trọng lượng: 135 kgs