Máy kéo xô ngắn XA-04

Nhóm cơ: xô

Kích thước mở rộng: 1390*1340*1700 mm

Trọng lượng: 148 kgs