Máy đẩy vai XA-03

Nhóm cơ: vai

Kích thước mở rộng: 1590*1270*1570 mm

Trọng lượng: 144 kgs