Máy đẩy ngực XA-01

Nhóm cơ: ngực

Kích thước mở rộng: 1810*1750*1400 mm

Trọng lượng: 160 kgs