Máy đẩy ngực rộng XA-05

Nhóm cơ: ngực

Kích thước mở rộng: 1710*1470*1820 mm

Trọng lượng: 168 kgs