Phần bổ sung của khung gánh tạ Impulse SL7009OPT

Kích thước: 717*1675*2199mm

Trọng lượng: 68Kg