Máy tập tay trước MDM-006

Nhóm cơ: tay trước

Kích thước mở rộng: 1600*1130*1695 mm

Trọng lượng tạ: 80 kgs

Tuỳ chọn tạ: 80/100/120/130/150 kgs