Máy tập mông, đùi MDM-016

Nhóm cơ: mông, đùi

Kích thước mở rộng: 1230*1160*1730 mm

Trọng lượng tạ: 60 kgs

Tuỳ chọn tạ: 60/80100/120/130/150 kgs