Máy tập mông, đùi Impulse IT9309

Thông tin

IT9309 TOTAL HIP

LxWxH  100x129x148.5 cm

39.4×50.8×58.5 in

Weight Stack: 200lbs/91kg

OPT: 275lbs/125kg