Máy ngồi móc đùi sau Impulse IT9306

Thông tin

IT9306 SEATED LEG CURL

LxWxH  174.4×112.7×148.5 cm

68.7×44.4.58.5 in

Weight Stack: 200lbs/91kg