Máy kéo xô ngắn, xô dài Impulse IE9522

Thông tin

LAT PULLDOWN/VERTICAL ROW

-LxWxH:1901x1223x2201mm

-PRODUCT WEIGHT:127.9KG

-WEIGHT STACK:125KG/275KG