Máy kéo xô ngắn MDM-012

Nhóm cơ: xô

Kích thước mở rộng: 1535*1685*2110 mm

Trọng lượng tạ: 100 kgs

Tuỳ chọn tạ: 100/120/130/150 kgs