Máy kéo xô ngắn Impulse IT9302

Thông tin

IT9302 LAT PULLDOWN

LxWxH  145x127x198 cm

57.1x50x78 in

Weight Stack: 200lbs/91kg

OPT: 275lbs/125kg