Máy gánh đùi xiên Impulse SL7021

Thông tin

HACK SQUAT

-LxWxH:2205x1880x1285mm

86.8x74x50.6in

-MAX WEIGHT CAPACITY:400Kg/880Lbs