Máy ép ngực, cơ lưng MDM-002A

Nhóm cơ: cơ ngực, lưng

Kích thước mở rộng: 1770*1180*2040 mm

Trọng lượng tạ: 80 kgs

Tuỳ chọn tạ: 80/100/120/130/150 kgs